TVS,TVS管,TVS二极管供应商东沃电子
 • 联系我们 Contact Us
 • 公司名称:杭州东沃电子科技有限公司
  公司地址:浙江杭州西湖区西溪路525号浙大科技园A楼
  业务咨询电话: 0571-87006810
  传真号码:0571-87671286
  电子邮件:sales@dowosemi.com
 • 产品知识
 • TVS管
 • 1.5KE系列DO-201封装插件TVS管型号大全
 • 时间:2017年11月28日 来源:www.dowosemi.com
 •        1.5KE6.8A, 1.5KE6.8CA

   1.5KE7.5A, 1.5KE7.5CA

   1.5KE8.2A, 1.5KE8.2CA

   1.5KE9.1A, 1.5KE9.1CA

   1.5KE10A, 1.5KE10CA

   1.5KE11A, 1.5KE11CA

   1.5KE12A, 1.5KE12CA

   1.5KE13A, 1.5KE13CA

   1.5KE15A, 1.5KE15CA

   1.5KE16A, 1.5KE16CA

   1.5KE18A, 1.5KE18CA

   1.5KE20A, 1.5KE20CA

   1.5KE22A, 1.5KE22CA

   1.5KE24A, 1.5KE24CA

   1.5KE27A, 1.5KE27CA

   1.5KE30A, 1.5KE30CA

   1.5KE33A, 1.5KE33CA

   1.5KE36A, 1.5KE36CA

   1.5KE39A, 1.5KE39CA

   1.5KE43A, 1.5KE43CA

   1.5KE47A, 1.5KE47CA

   1.5KE51A, 1.5KE51CA

   1.5KE56A, 1.5KE56CA

   1.5KE62A, 1.5KE62CA

   1.5KE68A, 1.5KE68CA

   1.5KE75A, 1.5KE75CA

   1.5KE82A, 1.5KE82CA

   1.5KE91A, 1.5KE91CA

   1.5KE100A, 1.5KE100CA

   1.5KE110A, 1.5KE110CA

   1.5KE120A, 1.5KE120CA

   1.5KE130A, 1.5KE130CA

   1.5KE150A, 1.5KE150CA

   1.5KE160A, 1.5KE160CA

   1.5KE170A, 1.5KE170CA

   1.5KE180A, 1.5KE180CA

   1.5KE200A, 1.5KE200CA

   1.5KE220A, 1.5KE220CA

   1.5KE250A, 1.5KE250CA

   1.5KE300A, 1.5KE300CA

   1.5KE350A, 1.5KE350CA

   1.5KE400A, 1.5KE400CA

   1.5KE440A, 1.5KE440CA

   1.5KE480A, 1.5KE480CA

   1.5KE510A, 1.5KE510CA

   1.5KE530A, 1.5KE530CA

   1.5KE540A, 1.5KE540CA

   1.5KE550A, 1.5KE550CA


  • © 2017 杭州东沃电子科技有限公司 浙ICP备15002169号-1