TVS,TVS管,TVS二极管供应商东沃电子
 • 产品中心 Product
 • 联系我们 Contact Us
 • 公司名称:杭州东沃电子科技有限公司
  公司地址:浙江杭州西湖区西溪路525号浙大科技园A楼
  业务咨询电话: 0571-87006810
  传真号码:0571-87671286
  电子邮件:sales@dowosemi.com
 • 20D112K/20D112KJ
 • 20D112K/20D112KJ
  产品封装:20D
  功率:
  电压范围:1100V
  电容:360pF
  电流:6500A/10000A
  钳位电压:
  • VDR压敏电阻优点:

   1.多种浪涌承受能力:标准、高浪涌、超高浪涌

   2.大电流处理和能量吸收能力

   3.单体通流量可达到70KA甚至更高

   4.快反应时间

   5.低泄露电流

   6.多种引线形式:直、弯和其他特殊引线类型

   7.多种包装形式:散装、卷装包装、卷包装  产品型号 产品名称 产品封装 电流 电压 电容
  20D180L/20D180LJ 压敏电阻 - 20D系列压敏电阻 20D 2000A/3000A 18V 19000pF
  20D220K/20D220KJ 压敏电阻 - 20D系列压敏电阻 20D 2000A/3000A 22V 15000pF
  20D270K/20D270KJ 压敏电阻 - 20D系列压敏电阻 20D 2000A/3000A 27V 12000pF
  20D330K/20D330KJ 压敏电阻 - 20D系列压敏电阻 20D 2000A/3000A 33V 100000pF
  20D390K/20D390KJ 压敏电阻 - 20D系列压敏电阻 20D 2000A/3000A 39V 8500pF
  20D470K/20D470KJ 压敏电阻 - 20D系列压敏电阻 20D 2000A/3000A 47V 7400pF
  20D560K/20D560KJ 压敏电阻 - 20D系列压敏电阻 20D 2000A/3000A 56V 6500pF
  20D680K/20D680KJ 压敏电阻 - 20D系列压敏电阻 20D 2000A/3000A 68V 5800pF
  20D820K/20D820KJ 压敏电阻 - 20D系列压敏电阻 20D 6500A/10000A 82V 4900pF
  20D101K/20D101KJ 压敏电阻 - 20D系列压敏电阻 20D 6500A/10000A 100V 4000pF
  20D121K/20D121KJ 压敏电阻 - 20D系列压敏电阻 20D 6500A/10000A 120V 3300pF
  20D151K/20D151KJ 压敏电阻 - 20D系列压敏电阻 20D 6500A/10000A 150V 2700pF
  20D181K/20D181KJ 压敏电阻 - 20D系列压敏电阻 20D 6500A/10000A 180V 2200pF
  20D201K/20D201KJ 压敏电阻 - 20D系列压敏电阻 20D 6500A/10000A 200V 2000pF
  20D221K/20D221KJ 压敏电阻 - 20D系列压敏电阻 20D 6500A/10000A 220V 1800pF
  20D241K/20D241KJ 压敏电阻 - 20D系列压敏电阻 20D 6500A/10000A 240V 1650pF
  20D271K/20D271KJ 压敏电阻 - 20D系列压敏电阻 20D 6500A/10000A 270V 1500pF
  20D301K/20D301KJ 压敏电阻 - 20D系列压敏电阻 20D 6500A/10000A 300V 1300pF
  20D331K/20D331KJ 压敏电阻 - 20D系列压敏电阻 20D 6500A/10000A 330V 1200pF
  20D361K/20D361KJ 压敏电阻 - 20D系列压敏电阻 20D 6500A/10000A 360V 1100pF